134. Mezmur

134

1 
Ey sizler, RAB’bin bütün kulları,
RAB’bin Tapınağı’nda gece hizmet edenler,
O’na övgüler sunun!
2 Ellerinizi kutsal yere doğru kaldırıp
RAB’be övgüler sunun!
3 Yeri göğü yaratan
RAB kutsasın sizi Siyon’dan.