76. Mezmur

76

1 
Yahuda’da Tanrı bilinir,
İsrail’de adı uludur;
2 Konutu Şalem’dedir,
Yaşadığı yer Siyon’da.
3 Orada kırdı alevli okları,
Kalkanı, kılıcı, savaş silahlarını. Sela
4 Işıl ışıl parıldıyorsun,
Avı bol dağlardan daha görkemli.
5 Yağmaya uğradı yiğitler,
Uykularına daldılar,
En güçlüleri bile elini kıpırdatamaz oldu.
6 Ey Yakup’un Tanrısı, sen kükreyince,
Atlarla atlılar son uykularına daldılar.
7 Yalnız sensin korkulması gereken,
Öfkelenince kim durabilir karşında?
8 Yargını göklerden açıkladın,
Yeryüzü korkup sessizliğe büründü,
9 Ey Tanrı, sen yargılamaya,
Ülkedeki mazlumları kurtarmaya kalkınca. Sela
10 İnsanların gazabı bile sana övgüler doğuruyor,
Gazabından kurtulanları çevrene topluyorsun.
11 Adaklar adayın Tanrınız RAB’be,
Yerine getirin adaklarınızı,
Armağanlar sunun korkulması gereken Tanrı’ya,
Bütün çevresindekiler.
12 RAB önderlerin soluğunu keser,
Korku salar yeryüzü krallarına.