Eyüp

26

1 
Eyüp şöyle yanıtladı:
2 “Çaresize nasıl yardım ettin!
Güçsüz pazıyı nasıl kurtardın!
3 Bilge olmayana ne öğütler verdin!
Sağlam bilgiyi pek güzel öğrettin!
4 Bu sözleri kime söyledin?
Senin ağzından konuşan ruh kimin?
5 “Suların ve sularda yaşayanların altında
Ölüler titriyor.
6 Tanrı’nın önünde ölüler diyarı çıplaktır,
Yıkım diyarı örtüsüz.
7 O boşluğun üzerine kuzey göklerini yayar,
Hiçliğin üzerine dünyayı asar.
8 Bulutların içine suları sarar,
Bulutlar yırtılmaz onların ağırlığı altında.
9 Dolunayın yüzünü örter,
Üstüne bulutlarını serper.
10 Suların yüzeyine sınır çizer
Işıkla karanlığın ayrıldığı yerde.
11 Göklerin direkleri sarsılır,
Şaşkına dönerler O azarlayınca.
12 Gücüyle denizi çalkalar,
Ustaca Rahav’ı vurur.
13 Gökler O’nun soluğuyla açılır,
O’nun eli parçalar kaçan yılanı.
14 Bunlar yaptıklarının küçücük parçaları,
O’ndan duyduğumuz hafif bir fısıltıdır.
Gürleyen gücünü kim anlayabilir?”